DETEKTÍV KLUBNAP:
2020. március 4. (szerda)
15:00 órai kezdettel.
Nyílt Társadalom Archívum,
Centrális Galériája

1051 Budapest, Arany János u. 32.

részletek

Éves tagdíjfizetés: 
A tagdíjfizetés megkönnyítése érdekében szeretnék tájékoztatást adni a tagdíjfizetés lehetséges módozatairól.

részletek

Légy még ma tagja a Magyar Detektív Szövetségnek!

Jelentkezz most!

jelentkezek

Tisztelt Látogató!

 

Az 1991-ben alapított Magyar Detektív Szövetség (MDSZ), a hazai magánnyomozók legnagyobb hagyományokkal, legjelentősebb tagsággal és leghitelesebb programmal rendelkező szakmai és érdekképviseleti non-profit szervezete.

Az MDSZ küldetésének tekinti, hogy meghatározó módon és mértékben járuljon hozzá a magánnyomozó szakma hazai fejlődéséhez, tudományos megalapozásához, társadalmi elismertségének és elfogadottságának növeléséhez.

Szövetségünk fontos feladatát képezi a Magyarországon működő magánnyomozók hatékony szakmai érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása érdekében a magánnyomozói tevékenységet meghatározó és befolyásoló közgazdasági, pénzügyi, jogi és szakmai kérdésekben történő – a tagság széleskörű véleményét is magába foglaló – állásfoglalás kialakítása.

Mindezek érdekében kapcsolat tart az illetékes országos és helyi hatóságokkal, tudományos kutató műhelyekkel, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.
A Szövetség tagja a Nemzetközi Detektív Szövetségnek (IKD), az alap– és etikai szabályzatunkban foglalt normáink megfelelnek a legmagasabb hazai és nemzetközi standardoknak és elvárásoknak, amelyeket tagjaink belépésükkor magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Szövetségünk rendszeresen szervez tagjai, és az érdeklődők részére továbbképzést negyedévi, illetve havi rendszerességgel úgynevezett “Akadémiai Napok”, illetve vitanapokat “Detektív Klubnap” keretében, amelyek a szakma gyakorlói számára nyilvánosak.

A fentiek előrebocsátásával ajánlom szíves figyelmükbe az MDSZ honlapját, amelyet böngészve - reményeim szerint - megismerkedhet szervezetünkkel, tagjainkkal és informálódhat rendezvényeinkről.

Köszönöm, hogy meglátogatta honlapunkat, remélem felkeltettük az érdeklődését és hamarosan tagjaink, vagy támogatóink között köszönthetjük.

Baráth György
az MDSZ elnöke

 

 

Partnereink, támogatóink