2014. június 17., kedd 21:38

MDSZ 2014. évi közgyűlése

A Magyar Detektív Szövetség 2014. évi közgyűlését, május 29-én tartotta Budapesten, a Fortuna szálloda és étteremhajón.

A szövetség elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket és tagokat. Rövid tájékoztatást adott a magánbiztonság mai helyzetéről, azon belül a magánnyomozás és a Szövetségünk helyéről, terveinkről, a változásokban tervezett szerepéről.

Az elnökségi beszámoló előtt a jelenlévő vendégek szóltak a közgyűlés résztvevőihez.

Elsőként dr. Christián László úr egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudo-mányi Karának, Önkormányzati és Magánbiztonsági Tanszékének vezetője köszöntötte a Szövetsé-get. Hozzászólásában megfogalmazta, hogy a Kar, a tanszék és a magánnyomozást reprezentáló civil szervezetek kooperációján alapuló szakmai együttműködésben látja a továbblépés lehetőségét.


A következő vendég hozzászóló, Fialka György úr a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke volt, aki értékelte a Szövetség eddigi erőfeszítését, amit a Szövetségünk – a SZVSZMK-val és a Mesterdetektív Szövetséggel közösen – a magánnyomozó „szakma” elismertetése érdekében kezdeményezett, illetve eddig végzett. Határozott véleményének hangot adva elmondta, hogy a magán-nyomozás olyan társadalmi igényt elégít ki, amelyet csak az azonos feladatot végző állami szervek munkáját kiegészítve, velük együttműködve teljesíthető.

Szabó Lajos úr, a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány elnöke szintén együttműködést ajánlott Szövetségünknek, illetve részletesen felvázolta annak lehetséges területeit.

A vendégek beszédei után, szervezeteik nevében Baráth György együttműködési megállapodást írt alá Fialka György és Szabó Lajos urakkal.
Az előzőek után a közgyűlés megkezdte munkáját. Elsőként meghallgatta és elfogadta a Szövetség tevékenységéről az előző közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnökségi beszámolót. Itt kapott a közgyűlés tájékoztatást arról a nemtelen és fárasztó támadás sorozatról, mellyel meg kellett küzdenie az előző vezetés eltávozott tagjainak „hagyatéka” kezelése során. Ezután következett a gazdasági beszámoló, melynek utolsó része meglepő és némiképp szokatlan módon, az előterjesztő cége által ajánlott szolgáltatás rövid ismertetésére is kiterjedt.

A közgyűlés elfogadta a jelentéseket, azt követően több ponton módosította a Szövetség alapszabályát, valamint elfogadta az MDSZ Etikai Kódexének módosítását is. A megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfelelés (új Ptk.) okán az addigi elnökség lemondott és a jelölő bizottság javaslataira épülően új elnökséget választott, majd az elnökségen túl megválasztásra került az MDSZ Etikai Bizottságának elnöke is.

Az egyebek napirendi pontban több más téma mellett, a közgyűlés a Szövetség érdekében kifejtett értékes tevékenységük elismeréseként tiszteletbeli tag címet adományozott Herczeg Anna úrhölgynek (a szövetség korábbi elnökének) és dr. Borai Ákos úrnak (nyugállományú rendőr ezredesnek).

A közgyűlés nyugodt, építő légkörben végezte munkáját.

Összefoglalva megállapítható, hogy az előző évi közgyűlésen és azt követően ért atrocitások ellenére a Magyar Detektív Szövetség bebizonyította – mint arra hagyományai is kötelezik –, hogy létezik és komolyan veszi a magánnyomozó társadalom képviseletét. Miként azt akkor elhatározta és el is köte-lezte magát, minden nehézség és gáncsoskodás ellenére teszi a dolgát. Ebben sokan nem hittek egy évvel ezelőtt, azonban a közgyűlés előtt is megfogalmazódott, hogy rengeteg munkát kell még elvé-gezni, amiben mindenkinek tehetsége és lehetősége szerint részt kell vállalnia a közös jövő érdeké-ben. Az irány jó, a feladatok helyesek, a célok megvalósíthatók!

Megjelent: 1259 alkalommal Utoljára frissítve: 2014. június 17., kedd 21:50